• Βρείτε μας στο

Αξιολόγηση δομής

Συμπληρώστε τις ερωτήσεις της φόρμας αξιολόγησης που ακολουθεί για να μετρήσουμε τον βαθμό ικανοποίησης των οφελούμενων και βοηθήστε μας στην καλύτερη οργάνωση και ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.

Σε μία κλίμακα από το 1 μέχρι το 5, με άριστα το 5, πως θα βαθμολογούσατε τη Δομή σε σχέση με τα παρακάτω: