• Βρείτε μας στο

ΥΠΕΣ, Επίσπευση διαδικασιών ένταξης & υλοποίησης δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας

ΥΠΕΣ, Επίσπευση διαδικασιών ένταξης & υλοποίησης δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας

Όπως γνωρίζετε, οι ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που μαστίζουν τη χώρα μας τα τελευταία έτη έχουν καταστήσει αδήριτη ανάγκη τη δημιουργία από πλευράς του κράτους πλέγματος κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων οικονομικά και κοινωνικά συμπολιτών μας, το οποίο συνθέτουν πολλαπλοί συναρμόδιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αλλά κυρίως των ΟΤΑ 'Α και 'Β βαθμού της χώρας, που κατέχουν νευραλγικό ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή του.

Στο πνεύμα αυτό, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των ποικίλων παρεμβάσεων και δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας που έχουν εκπονηθεί, το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υποστηρίζεται αδιαλείπτως από το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό και συγκεκριμένα ως προς την πορεία εξέλιξης των διαδικασιών ένταξης στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020, καθώς και υλοποίησης των δράσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας, διαπιστώθηκαν, σε αρκετές περιπτώσεις, μεγάλες καθυστερήσεις από τους ΟΤΑ 'Α και 'Β βαθμού.

Ως εκ τούτου, προς αποφυγή δημιουργίας μεγάλου κενού μεταξύ της έναρξης λειτουργίας των νέων δομών που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και της λήξης της πέμπτης κατά σειρά παράτασης – με κάλυψη από εθνικούς πόρους – της λειτουργίας των συγχρηματοδοτούμενων δομών του ΕΣΠΑ 2007-2013, που είχαν ήδη λήξει από τον Σεπτέμβριο του 2015, κρίνεται αναγκαία κάθε προσπάθεια από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των δράσεων αυτών για την αντιμετώπιση της φτώχειας – είτε είναι δομές βασικών αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Συσσίτιο), είτε δομές παροχής κοινωνικής προστασίας (Δομές φιλοξενίας αστέγων, Κέντρα Κοινότητας, Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ κ.λπ.) – προκειμένου να συντομευθεί το στάδιο της όλης διαδικασίας που τους αφορά.

Ειδικότερα, προς την κατεύθυνση επίσπευσης των προαναφερθέντων διαδικασιών, κατά λόγο αρμοδιότητας, παρακαλείσθε:

  • Οι ΕΥΔ των Περιφερειών που ακόμη αξιολογούν προτάσεις ΟΤΑ 'Α βαθμού, άμεσα να ολοκληρώσουν την αξιολόγηση και να προχωρήσουν στην ένταξη των πράξεων.
  • Οι ΟΤΑ 'Α βαθμού, των οποίων έχουν ήδη ενταχθεί δράσεις, να προχωρήσουν άμεσα στη διαδικασία στελέχωσης των δομών, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, όπως υποβοηθητικά περιγράφεται και στα βοηθητικά κείμενα που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ελληνικής Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), που λειτουργεί εν είδε help desk για το σύνολο εν θέματι δράσεων.
  • Οι Αποκεντρωμένες διοικήσεις να ολοκληρώνουν στον ελάχιστο δυνατό χρόνο την έγκριση των αναμορφώσεων των προϋπολογισμών των ΟΤΑ 'Α βαθμού που τους απευθύνονται, προκειμένου να μην προκαλούνται άσκοπες καθυστερήσεις.
  • Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) να εγκρίνει το φάκελο της προκήρυξης για την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού και να προχωρεί στην οριστική έγκριση των αποτελεσμάτων σε όσο το δυνατόν πιο συντμημένους χρόνους, όπως, άλλωστε οι υπηρεσίες του έχουν δεσμευθεί ότι θα πράξουν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο νέο ΕΣΠΑ η κατανομή των δομών αυτών είναι ορθολογικότερη, με διασπορά σε πολύ περισσότερους ΟΤΑ 'Α και 'Β βαθμού. Η δε άμεση έναρξη της λειτουργίας των νέων δομών, σε συνδυασμό με την πανελλαδική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς συνανθρώπους μας, που έχουν κτυπηθεί από την οικονομική κρίση και διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις βιοτικές τους ανάγκες.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon a.p._9281.pdf1.46 MB