• Βρείτε μας στο

Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας και την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης

Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας και την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης

Σε συνέχεια της ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα από την ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας και προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά η καταβολή της Α΄ Δόσης των εν' θέματι πράξεων, σας ενημερώνουμε για τα βήματα που απαιτούνται:

  • Συμπλήρωση και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Υποέργου (ΤΔΥ) ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ
  • Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την ΕΥΔΕΠ